Förarintyg i Sverige när man skall segla

Alla länder har sina egna regler gällande vad som krävs om man vill segla en båt på egen hand och kan bero på båtens storlek. Ju större båt, desto mer kunskap och intyg. Har man en båt här i Sverige men kanske vill semestra ner till Kroatien, så gäller det att man är insatt i vad som gäller vid de olika haven och om specifika intyg krävs. Man kan helt enkelt inte bara hoppa i båten och sätta igång med sin segling, det krävs att man planerar och organiserar sin resa för att ha rätt intyg vid internationellt hav. Eftersom vi vet att det är mycket att hålla reda på så har vi valt att beskriva de olika intygen som krävs för att segla, dels här i Sverige men också runt om i Europa och USA. Kom ihåg att det viktigaste alltid är ens egen och andras säkerhet, och samtliga intyg fungerar som en kvalitetsstämpel på att man faktiskt vet hur en båt skall hanteras på bästa sätt.

För att segla i Sverige så krävs det att man har ett giltigt förarintyg

Här i Sverige så måste man ta ett så kallat Förarintyg om man vill segla på egen hand. Detta innebär att man genomför en både praktisk och teoretisk kurs så att man är så säker som möjligt när man befinner sig ute till sjöss. Kursens innehåll berör exempelvis:

  • Hur man läser av sjökort för att kunna avgöra vart man befinner sig
  • Hur man lägger ut en kurs
  • Väjningsregler
  • Sjösäkerhet
  • Grunderna inom navigation
  • Kunskap gällande gott sjömanskap
  • Hantering av båten vid olika väderförhållanden
  • Hantering av praktisk utrustning som alltid bör finnas på båten

Allas säkerhet i första hand

Tanken med kursen är att öka allas säkerhet, både de som befinner sig på båten och de som befinner sig runt om båten (vid exempelvis en hamn eller en brygga). Man skall lära sig att segla med säkerhet ute på havet och veta hur man bör gå tillväga om olyckan är framme. Har man blivit godkänd på den praktiska och den teoretiska delen så får man en blå intygsbok med Förarintyg. Detta kan jämföras med ett körkort. OM man tänker efter så skulle man aldrig sätta sig bakom ratten på en bil utan ett körkort, samma sak bör gälla med båtar. Detta Förarintyg kan man oftast använda sig av när man vill hyra en båt utomlands, men man bör läsa på kring landets regler kring att befinna sig till havs. Ibland så räcker inte det svenska förarintyget till och man kan behöva komplettera med andra behörighetsbevis. Man bör förbereda sig på minst 20 timmar utbildning vilken kan genomföras vid båtklubbar som samarbetar med Svenska Seglarförbundet.

Internationellt behörighetsbevis

När man vill segla runt i Europa, speciellt om båten är ganska stor, så krävs oftast ett internationellt behörighetsbevis, vilket förkortas ICC. Det är viktigt att känna till de regler och lagar som gäller för internationellt vatten och man bör också vara påläst gällande det specifika landets lagar för båtar. Blir man stoppas av kustbevakningen eller liknande när man befinner sig utomlands så bör man dels kunna uppvisa sitt svenska förarintyg samt det internationella ICC.