Intyg som krävs för att kunna segla

Att ta förarbevis för att kunna segla är olika runt om i världen. Vissa länder kräver att man klarar av en hel del olika skriftliga test och praktiska övningar. Andra kräver däremot nästan inget alls, utan det är upp till var och en att känna till sina kunskaper för att styra en båt. I vårt tycke så är detta såklart riktigt farligt att inte alls ha några förkunskaper, speciellt när man befinner sig nära en hamn eller vid andra båtar. Nedan vi hur förarintyget fungerar i olika länder.

Förarintyg i Sverige

Att befinna sig ute till sjöss är en riktig härlig känsla eftersom man kommer naturen så nära inpå. Att själv kunna styra båten man befinner sig är en mycket givande känsla, då man all kontroll i sina egna händer. Men vill man kunna segla i Sverige på egen hand så krävs det att man tar ett förarintyg hos Svenska Seglarförbundet via deras intygskurser. Dessa kurser är utformade så att föraren får både praktiska och teoretiska kunskaper. Syftet är såklart att man skall vara så säker som möjligt när man befinner sig ute på havet, både för ens egen skull men också för andra. Man får ta del av grunderna som gäller inom navigation, man får lära sig att avläsa ett sjökort så att man vet vart man befinner, ta del av praktiska tillvägagångssätt när man skall framföra en fritidsbåt inomskärs samt lära sig att lägga ut kurser. Vidare så ingår också klassiska väjningsregler och sjösäkerhet. Under kursens gång så får man lära sig hur man bör tänka vid olika sorts väder och ta del av praktisk utrustning som bör finnas på båten. Med andra ord så är det en hel del som man måste lära sig för att segla säkert.

När man tagit sig igenom kursen och fått godkänt så får man en blå Intygsbok som innehåller ett Förarintyg. Detta intyg fungerar som ett körkort och kan oftast användas utomlands om man vill hyra en båt. Man kan genomföra intygskursen hos de båtklubbar som är anslutna till Svenska Seglarförbundet och det gäller att man har minst 60% rätt när provet avslutas för att få sitt intyg. Totalt så bör man räkna med att kursen kommer ta 20 utbildningstimmar.

Tillstånd för att segla runt i Europa

De flesta europeiska länder kräver att man har ett internationellt behörighetsbevis (även känt som ICC) för att segla runt inlands och i kustvatten, speciellt om man seglar med en större båt. Detta är också nödvändigt om man seglar runt i Medelhavet. Ett ICC påvisar att seglaren har genomgått en formell träning och har de nödvändiga kunskaperna för att hantera en båt vid internationella vatten. Vidare så påvisar intyget också att man har rätt kvalifikationer för första hjälpen och VHF-radiooperatörer. I grund och botten kan du leta efter denna certifiering genom att söka efter “International Yacht Training Worldwide” eller “Royal Yachting Association”, de är globalt tillgängliga men vara beredda att spendera lite tid för att bli behörig.

Man kan tycka att det är lite krångligt med dessa intyg, men är man seriös med sin segling så kommer säkerhet alltid före allt annat.